Αγγλικά – Επιτυχόντες 2009 – 2010

Αγγλικά – Επιτυχόντες 2009 – 2010

Επιτυχόντες 2009 – 2010 Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Για Τις Γλωσσες (ΚΕΠΑ CEF)

Επίπεδο C2 (Proficiency)

Τσικοντούρης Ηλίας

Παρασχίδης Παναγιώτης

Ζαμπουνίδου Αναστασία

Παπαρνάκης Αστέριος

Επίπεδο C1 (Advanced)

Παπαδοπούλου Ειρήνη

Μαδεμτζής Χρήστος

Μαραγγοτίδης Σταύρος

Τοπαλίδου Λίνα

Μουτάφη Σοφία

Αντωνιάδου Δήμητρα

Επίπεδο Β2 (Lower)

Πράγκατζη Παναγιώτα

Τσομπανίδου Ελένη

Χαντζή Ζωή

Γκακίδης Θωμάς

Σωτηριάδης Γιώργος

Σιαφκαλόζης Αναστάσιος

Ζάχρα Βασιλική

Μυτιληναίος Μιχαήλ

Αντωνιάδου Χριστίνα

Παλιουργιώτη Ειρήνη

Βουλτσόπουλος Αργύρης

Φώτη Χρύσα

Ανέστη Δήμητρα

Επίπεδο Β1

Κιλούδης Ισίδωρος

Ρουσίδης Χαράλαμπος

Οτέμπερης Άγγελος

Καμαργιάννη Αυγή

Καϊμακάμη Σοφία