Προγράμματα Σπουδών Ρωσικής Γλώσσας

Προγράμματα Σπουδών Ρωσικής Γλώσσας

Προγράμματα Σπουδών Ρωσικής Γλώσσας

Προγράμματα Σπουδών Ρωσικής Γλώσσας

παραδίδονται μαθήματα Ρώσικης Γλώσσας σε ενήλικες και παιδιά

 

Ρώσικα: (για πρώτη φορά στο φροντιστήριό μας) παραδίδονται μαθήματα Ρώσικης Γλώσσας σε ενήλικες και παιδιά