Προγράμματα Σπουδών Ιταλικής Γλώσσας

Προγράμματα Σπουδών Ιταλικής Γλώσσας

• Τμήματα ΙΤΑΛΙΚΗΣ γλώσσας όλων των επιπέδων με σκοπό την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων.
  • Τμήματα ΙΤΑΛΙΚΗΣ γλώσσας όλων των επιπέδων με σκοπό την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων.
  • Προσφέρονται ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα σε μέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης.
  • Προετοιμασία μαθητών για εισαγωγή σε Ιταλικά Πανεπιστήμια.
  • Επίσης αναλαμβάνουμε πτυχιακές εργασίες καθώς και μεταφράσεις, από πτυχιούχο καθηγητή του Ιταλικού Πανεπιστημίου.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των πτυχίων:

Diploma του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης

Celi 1,2,3,4,5 του Πανεπιστημίου της Perugia

Plida B2, C1, C2

Κπγ Β1, Β2, Γ1, Γ2

Λειτουργούν Τμήματα:

Elementare A1, A2 (Κπγ)

Intermedio B1 (Celi 2, Κπγ)

Medio B2 (Celi 3, Diploma, Κπγ)

Avanzato C1 (Celi 4, Diploma Avanzato, Κπγ)

Superiore C2 (Celi 5, Diploma Superiore)

Εργασίες / Μεταφράσεις

Αναλαμβάνουμε πτυχιακές εργασίες για τα Ιταλικά Πανεπιστήμια