Αγγλικά – Επιτυχόντες 2010 – 2011

Αγγλικά – Επιτυχόντες 2010 – 2011

Επιτυχόντες 2010 – 2011 Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Για Τις Γλωσσες (ΚΕΠΑ CEF)

TIE B1

ΣΑΛΙΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΙΕ  Β2

   ΚΙΟΥΣΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

   ΚΑΥΜΑΚΑΜΗ ΣΟΦΙΑ

   ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΑΥΓΗ

   ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

   ΧΑΡΑΚΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

   ΚΙΛΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

   ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

   ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΠΡΑΣΣΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

  ΒΛΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

  ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ

  ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                    

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΙΕ  Γ1

   ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

   ΤΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

EDEXCEL  B2

   ΚΑΥΜΑΚΑΜΗ  ΣΟΦΙΑ

   ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

   ΧΑΡΑΚΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

   ΚΙΛΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

   ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

   ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

   ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

   ΟΤΕΜΠΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

   ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

EDEXCEL  Γ1

   ΚΕΤΕΣΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕDEXCEL  Γ2

   ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΝΑ

   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

   ΜΟΥΤΑΦΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Β2

   ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γ1

   ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

   ΠΡΑΓΚΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

   ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

   ΚΕΤΕΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ