Γερμανικά – Επιτυχόντες 2009-2010

Γερμανικά – Επιτυχόντες 2009-2010

Επιτυχόντες 2009 – 2010 Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Για Τις Γλωσσες (ΚΕΠΑ CEF)

Επίπεδο Β1

Τσομπάνης Ευάγγελος

Λασκάκη Στέλλα