Γερμανικά – Επιτυχόντες 2010-2011

Γερμανικά – Επιτυχόντες 2010-2011

Επιτυχόντες 2010 – 2011 Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Για Τις Γλωσσες (ΚΕΠΑ CEF)

ΚΠΓ  Β1

     ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑ

     ΣΛΑΒΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

     ΚΑΖΑΛΤΖΗ ΣΟΦΙΑ

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

GOETHE

     ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑ

     ΣΛΑΒΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ