Ιταλικά – Επιτυχόντες 2009-2010

Ιταλικά – Επιτυχόντες 2009-2010

Επιτυχόντες 2009 – 2010 Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Για Τις Γλωσσες (ΚΕΠΑ CEF)

Επίπεδο C1

Κουτελιδάκης Νικήστρατος


Επίπεδο Β2

Τσιρμενλή Κυριακή

Μιλπάνης Κων/νος

Καρτάλη Κων/να

Γκούγκλια Εβελίνα