ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 2016

 

[success]B2, C1:  20 Απριλίου 2016[/success]

[success]A1, A2, B1, C2: 18 Μαΐου 2016[/success]

[success]B1, B2, C1: 8 Ιουνίου 2016[/success]

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 2016

[success]CELI 1, 2, 3: 21 Ιουνίου 2016[/success]