Ενημέρωση - Ευρωπαϊκή Ένωση - Συμβούλιο της Ευρώπης

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών | Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει σχεδιάσει και έχει παρουσιάσει στα κράτη-μέλη το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών, στο οποίο ορίζονται τα επίπεδα γνώσης αλλά
και η νέα φιλοσοφία για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχουν έξι επίπεδα.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Εύη Μπισκιτζή λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και ακολουθεί τα επίπεδα που ορίζονται από αυτό σε όλες τις γλώσσες.

Περισσότερα »