Ιταλικά – Επιτυχόντες 2011-2012

Ιταλικά – Επιτυχόντες 2011-2012

Επιτυχόντες 2011 – 2012 Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Για Τις Γλωσσες (ΚΕΠΑ CEF)

DIPLOMA B2

1) ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

DIPLOMA Γ1

2) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠγ) Β1

3) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠγ) Β2

4) ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

 

ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠγ) Γ1

5) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ