50 μαθήματα στρατηγικής που μας διδάσκει το σκάκι για τη ζωή

50 μαθήματα στρατηγικής που μας διδάσκει το σκάκι για τη ζωή

Ζώντας με στρατηγική: 50 μαθήματα που μας διδάσκει το σκάκι για τη ζωή   Στο σκάκι, κάθε κίνηση έχει έναν σκοπό. Η ζωή προφανώς δεν μπορεί να αποτελείται από έναν αδιάκοπο υπολογισμό, ούτε θα πρέπει να θέλουμε να τη ζήσουμε με αυτό τον τρόπο· αλλά υπάρχουν φορές που χρειάζεται να[...] Περισσότερα »